Pracovný kolektív MGM s.r.o. Považská Bystrica za roky svojej činnosti zrealizoval množstvo nových stavieb, rekonštrukcií, opráv a je pripravený vyhovieť požiadavkám kladeným na kvalitu, rýchlosť, komplexnosť procesu výstavby a rekonštrukčných prác.
Rekonštrukcia zimného štadióna, Púchov

Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad (do nového okna)


Realizácia: 11/2002 - 05/2003